Mød os i Tandlægehuset Horsens

Tandlægebesøg i forbindelse med Covid-19 / corona virus

Klinikken har normale åbningstider

 

Corona-virus er i Danmark ved at være et overstået kapitel, men vi passer stadig på dig.

Klinikken indkalder dig til almindelig tandbehandling og undersøgelser.

Vi følger de retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen, som beskriver, hvordan tandlæger skal håndtere COVID-19 – og øvrige smitsomme sygdomme.

Hygiejnen er som altid i top, og du kan føle dig tryg ved besøg i vores tandlægestole.
Vi har hånddesinfektion stående indenfor døren, som vi beder dig bruge før og efter tandlægebesøget, når du melder din ankomst på terminalen og benytter dankortautomaten.

Vi kontakter dig

Hvis det er tid til eller har været tid til eftersyn, vil vi kontakte dig på sædvanlig vis. Du er selvfølgelig også velkommen til at kontakte os.

Hvis du har tid til undersøgelse eller tandbehandling

Vi beder dig ringe dagen inden for at melde afbud, hvis du er syg.

Er du i tvivl?

Ring til klinikken. Vi hjælper dig, hvis du er i tvivl, om du må komme og fortæller om de forholdsregler, vi tager for at sikre, at du som patient bliver behandlet godt og sikkert.

Senfølger og corona

Mange har spurgt til senfølger efter covid-19 virus. Det er forskelligt, hvordan den enkelte oplever senfølger, men de kendte senfølger er

  • Åndenød og hoste
  • Brystsmerter, trykken for brystet og hjertebanken
  • Træthed og feber
  • Kognitive problemer som koncentrations- og hukommelsesbesvær, hovedpine, søvnforstyrrelser, perifer neuropati (nedsat/ændret følesans), svimmelhed og delir (forvirringstilstand som oftere ses hos ældre)
  • Mavesmerter, kvalme, diarre, anoreksi/nedsat appetit (hos ældre)
  • Led- og muskelsmerter
  • Symptomer på depression og angst
  • Tab af smags-/lugtesans, tinnitus, ørepine, ondt i halsen, svimmelhed
  • Hududslæt

Det er kun smags- og lugtesansen, der har direkte forbindelse til mundhulen, men uanset kan de forskellige senfølger være meget ubehagelige. Oftest er senfølgerne heldigvis midlertidlige.

Under sygdomsforløbet

4 ud af 5 patienter med Covid-19 oplever, at deres smagssans påvirkes under sygdomsforløbet. Der kan enten være tale om smagsforstyrrelse eller fuldstændigt tab af smagssansen. Lugtesansen er ofte også påvirket, da den er tæt sammenknyttet med smagssansen.
Enkelte patienter har oplevet et øget antal after/blæner i munden under virus-forløbet. Disse kan være meget smertefulde. Du kan lindre smerterne ved at skylle med klorhexidin og påsmøre lidokain-gel, som du kan få på apoteket.

Vi hjælper dig, hvis du er i tvivl, om dine symptomer er vedvarende. Du kan kontakte din egen læge for eventuel behandling.